21 grudnia 2015

Zasada działania - drukarka monochromatyczna

Drukarka laserowa, to urządzenie, które będzie tworzyć wydruki przez umieszczenie cząstek tonera na papierze albo innej powierzchni do zadrukowania. Zasada działania jest tutaj podobna do kserokopiarek. Można wyróżnić podstawowe etapy Przygotowanie wałka – wałek pokryty się materiałem światłoczułym i jest elektryzowany Naświetlenie – to moment, gdy wałek będzie naświetlony przez laser i to sprawi, że pewne elementy tracić będą ładunek elektryczny. Wywołanie – w naświetlonych miejscach toner będzie przeniesiony przy użyciu magnetycznego wałka wywoływaczki na wałek światłoczuły Przenoszenie – przez dotyk dochodzi do przeniesienia tonera na papier. Taki proces będzie wspomagany najczęściej przez specjalne ładunku o przeciwnym znaku. Utrwalenie – kartka papieru będzie przechodziła przez rozgrzane wałki, gdzie toner będzie stapiał wszystko i wprasowany będzie w kartkę

Czyszczenie – wałek jest zobojętniany i następnie czyszczony z tonera, który na papier nie przeszedł. Tworzenie obrazu Do maszyny dostarczane są dane, które będą w zrozumiałym dla niej formacie. Dzięki temu będą przetworzone przez procesor obrazu rastrowego. I następnie to właśnie układy sterujące skierują wiązkę lasera w odpowiedni sposób. Światło skierowane na bęben będzie powodować, że mienią się ładunki fotoelektryczne i dzięki temu obraz zostanie naniesiony. Jest to moment, w którym pracuje developer, jako element, który odpowiada za pracę wywoływaczki. Ma za zadanie zbliżać cząsteczki tonera do bębna światłoczułego.

Przenoszenie obrazu.  Kolejny etap różni się w zależności od technologii: • Drukarki jednoprzebiegowe – tutaj obraz będzie powstawał w czasie jednego przejścia przez maszynę. Następować będzie bezpośrednia transmisja obrazu z bębnów światłoczułych na nośnik. Pas transferowy pełni funkcję pomocniczą tak jak oczyszczenie bębnów z pozostałości tonera. • Drukarki jednoprzebiegowe z pasem transferowym – obraz będzie tworzony w ramach jednego przejścia przez maszynę. Transmisja obrazu następuje zaraz po tym jak uda się stworzyć kompletne odwzorowanie • Drukarki czteroprzebiegowe z pasem transferowym – oraz będzie tworzony w czterech przebiegach na pośredni pas transferowy i następnie dopiero przeniesiony będzie na papier. • Drukarki czteroprzebiegowe – oraz powstaje w ramach procesu czterokrotnego nakładania poszczególnych składowych.

Utrwalanie obrazu. Następne elementy to utrwalanie i tutaj ma swoje zadanie tak zwany fuser zbudowany z dwóch wałków. Rozgrzewa się on do bardzo wysokiej temperatury i przez te wałki będzie przechodzić kartka papieru z naniesionym tonerem. W związku z wysoką temperaturą dojdzie do tego, że toner tak jakby zostanie w kartkę wprasowany i dzięki temu zostanie na niej skutecznie utrwalony.